สมาชิก-ผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2553

โพสต์19 มิ.ย. 2553 02:42โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
คำชี้แจง ให้นักศึกษาแนะนำตัวเองตามตัวอย่างข้อมูลและจัดข้อความล้อมรูป(สถานะเปิด) เรียงต่อกันลงล่างทั้งคอลัมน์ซ้ายและขวา
สรุปจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนต้นเทอมรวม 20 คน
เมื่อตรวจสอบการเข้าเรียนแล้วมีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % (เมื่อต้นเดือนกันยายน) รวม 17 คน และไม่เข้าเรียนอีกเลย
ดังนั้น คงเหลือจำนวนนักศึกษาที่พร้อมรับการประเมินผลในภาคเรียนนี้เพียง 3 คน
8/ก.ย./2553


นายภาณุมาศ เหรียญรณยุทธ์
รหัส 5111302740
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน:panumas.lra@gmail.com
Google Site Link
แสดงผลงาน: http://sites.google.com/site/panumasarti3312

 นายไพศาล ขำเลิศ
รหัส 5111302336
เอกศิลปกรรม
สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน: paisan.kh@gmail.com
 
 
 

 นาย วรวุฒิ ถี่ถ้วน                           รหัส 5111302757 เอกศิลปกรรม       สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม          ติดต่ออีเมลปัจจุบัน : vorawuttheethoun411@gmail.com

 
 
 

 
 
Comments