ประกาศสอบปลายภาคเรียนและส่งงานครั้งสุดท้ายทุกชิ้น

โพสต์4 พ.ค. 2553 05:17โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
เตือนผู้เรียนวิชาออกแบบการพิมพ์ เรื่องประกวดตราสัญลักษณ์ ของ สสว ดูรายละเอียดที่ http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep/home
งานต้องส่งก่อนวันที่ 12 พค.นี้ และนำสำเนาเอกสารการรับ ส่งงานประกวดพร้อมส่งงานทุกชิ้นตามประกาศ และงานชิ้นสุดท้าย(หนังสือ A5)ในชั่วโมงเรียน ในวันที่ 12 นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน และตอนบ่ายโมง สอบปลายภาคเรียน(ออนไลน์)
Comments