Homework การบ้านเปิดเทอมใหม่

โพสต์15 ต.ค. 2552 01:24โดยว่าที่ร.ต.ศรายุทธ ตากกระโทก
   
การบ้าน.ก่อนการเรียนการสอนวิชาออกแบบการพิมพ์ประจำภาคเรียนที่3/2552 สัปดาห์แรกมีดังนี้คือ
    ข้อตกลงเบื้องต้น
    1.ให้นักศึกษาสมัครสมาชิกและสมัครเรียนวิชานี้ในระบบ Dokeos e-Learning ที่ http://art.chandra.ac.th/ecourse โดยใช้ข้อมูลชื่อ-นามสกุล รหัสจริง และใช้อีเมลของGMail เดิมตามหลักการตั้งชื่อที่ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว พร้อมใส่ภาพถ่ายปัจจุบันให้เรียบร้อย จากนั้นจึงสมัครเรียนวิชาที่เปิดให้สมัคร
    2.ให้ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกกูเกิ้ลไซค์วิชานี้ (http://sites.google.com/site/arti3312) โดยให้แจ้งชื่ออีเมลต่อผู้สอนโดยตรงในชั้นเรียนปกติ โดยที่นักศึกษาทุกคนต้องปรับข้อมูลบริการผลิตภัณฑ์กูเกิ้ลส่วนตัวให้เรียบ ร้อยเช่นเปิดใช้งานภาษาไทยหรืออังกฤษ เปิดใช้งาน Google Profile,GoogleDocs,Picasa Web Album,Blogger ของตัวเอง เปิดใช้งานBUZZและติดตามอาจารย์ที่อีเมล prachid007@gmail.com และเพื่อนๆทุกคน เพื่อสามารถติดตามดูผลงาน ส่งไฟล์งาน ให้อาจารย์และเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นและขอคำปรึกษาและหรือวิจารณ์ผลงานและ แบ่งปันองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมได้ทั้งชั้นหรือในเวทีสาธารณะ
    3. ให้สร้างกูเกิ้ลไซค์ส่วนตัวโดยใช้แม่แบบ(Template)ของวิชานี้ โดยตั้งชื่อไซค์โดยใช้ชื่อจริงและตามด้วยรหัสวิชาเช่น prachidarti3322 เพื่อบันทึก-สรุปผลการเรียนรู้ แสดงแบ่งปันและเผยแพร่กระบวนการสร้างสรรค์ วิธีคิดและขั้นตอนการทำงานโครงการ (Individual Project)ของแต่ละคน และเชิญอาจารย์ให้เข้าร่วมในไซต์ในฐานะเจ้าของร่วม/ตรวจงาน และให้แนะนำ-โฆษณาไซค์ของตัวเองในหน้าแรกไซค์วิชานี้ที่อาจารย์ตั้งหัวข้อไว้แล้ว
    4.เข้าแนะนำตัวเองในหน้าแนะนำสมาชิกของเว็บไซต์นี้ในหน้าแรก
    ขอ ให้นักศึกษาปฏิบัติและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  26 มีนาคม 2553 นี้
Comments